VRACÍME NA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ŽIVOT

ZNOVUOTEVÍRÁME TRHY
V BRANDEJSE NA NÁMĚSTÍ

NOVÁ SEZÓNA, NOVÍ LIDÉ,
NOVÝ VÍTR, NOVÁ ETAPA.

UŽ JSME NECHTĚLI JEN POSLOUCHAT
O MINULOSTI, ALE SPOLEČNĚ SE ZASLOUŽIT
O JEŠTĚ ZVUČNĚJŠÍ BUDOUCNOST
BRANDÝSKÝCH TRHŮ
.

NAŠIM CÍLEM JE OPĚT PLNÉ A ŽIVÉ NÁMĚSTÍ
A TO KAŽDOU STŘEDU A SOBOTU
POČÍNAJE 15.6.2019.

CHTĚLI BYCHOM KVALITNÍ A LOKÁLNÍ PRODUKTY
ZPŘÍSTUPNIT VÁM VŠEM. S VAŠÍ POMOCÍ BYCHOM
RÁDI VYTVOŘILI TEN SPRÁVNÝ MIX, KTERÝ BUDE
NA NÁMĚSTÍ FUNGOVAT.